Tin tức & Thông báo

CHUYÊN ĐỀ : TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LAO ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ HƯỚNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS

CHUYÊN ĐỀ : TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LAO ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ HƯỚNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS

Tổ chức hoạt động giáo dục LĐSX và hướng nghiệp trong trường phổ thông là thực hiện nguyên lý giáo dục của Đảng Khoản 2, Điều 3-Luật Giáo dục: Học đi đôi với hành, GD kết hợp với lao...

Thông báo – Nhiệm vụ trong năm học mới

Thông báo – Nhiệm vụ trong năm học mới

Nhiệm vụ cần triển khai trong năm học mới

Thông báo – Kế hoạch hoạt động cho năm học mới

Thông báo – Kế hoạch hoạt động cho năm học mới

Kế hoạch hoạt động cho năm học mới

Trang 2 / 212