Xã hội

Phú Quốc có bệnh viện quốc tế đầu tiên

Phú Quốc có bệnh viện quốc tế đầu tiên

 Đây là bệnh viện đạt tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên của huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang), cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân địa phương và du khách trong và ngoài nước. Vinmec...